Αποτελεσματικές επισκευές σωληνώσεων πλοίων και εργοστασίων με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Οι κατασκευές αποτελούν τη βάση της εταιρείας. Με ένα συνδυασμό της πολυετούς εμπειρίας της από τον Πειραιά και των σύγχρονων τεχνολογιών, η εταιρεία κατασκευάζει σωληνώσεις υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια σε κρίσιμες βιομηχανικές διαδικασίες. Η μετάβασή της από τον Πειραιά σε μια νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής της για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Συχνές Ερωτήσεις

Η εταιρεία μας ξεχωρίζει για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε και την αξιοπιστία των κατασκευών μας, διασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή και ασφάλεια στις βιομηχανικές σας διεργασίες.

Οι κατασκευές μας υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι πληρούν όλα τα απαραίτητα πρότυπα και προδιαγραφές.